понедельник, 5 сентября 2011 г.

В Год леса - конкурс рисунков.

Уважаемые юные художники! Объявлен конкурс рисунков, посвященный Международному Году Леса. Предлагаем познакомиться с темами и условиями конкурса:


Темы.
Kohtume metsas!
Mets on looma kodu
Mets - kõige "odavam" prügila
Las jääda ükski mets
Mets meil katab laua
Ellujäämisretk rabasügavustes
Sügisnäitus metsas
Metsast saab kõik alguse
Metsa taga on mets

Võistluse tingimused

Võistlus toimub neljas vanuserühmas: kuni 10-aastased, 11-13 aastased, 14-18 aastased ning vanemad kui 18-aastased.

Osaleda saavad pildid, mis on esitatud hiljemalt 14. novembril 2011.

Iga osaleja võib esitada kuni viis iseenda tehtud arvutijoonistust.

Pilte saab esitada png, jpeg, gif, tiff ja bmp formaadis.

Pildi lühem külg peab olema vähemalt 1200 punkti. Pildi pikem külg peab olema alla 3500 punkti.

Pilte saab esitada ainult veebivormi kaudu.

Pildid peavad olema vaadatavad enamlevinud brauseritega (näiteks Mozilla, Konqueror, Opera, Internet Explorer).

3D-pildi puhul tuleb kommentaaris kirjeldada, millist tarkvara selle valmistamiseks kasutatud on.

Animeeritud loomingut esitada ei saa; osaleda saavad pildid, mitte filmid.

Fotosid ja fotokollaaže vastu ei võeta.

Pilte, millel on mujalt pärit, mitte autori enda joonistatud kujund või kujundid (näiteks clipartid, fraktalid), vastu ei võeta.

Osaleja annab pilti või pilte võistlusele esitades korraldajatele õiguse pilte tasuta kasutada: avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel.

Iga laekunud pildi vaatavad korraldajad enne veebis avaldamist üle. Korraldajatel on õigus keelduda hariduse ja teaduse andmesidevõrku mittesobivate piltide vastuvõtmisest.

Piltide hindamisel arvestatakse pildi vastavust teemale, kunstilist taset, idee ja teostuse originaalsust, arvutustehnika võimaluste mitmekülgset ärakasutamist.

Piltide hindamine toimub kahes etapis: korraldajad valivad esmalt välja lõpphindamisele minevad pildid; lõpphindamisel teeb lõpliku valiku žürii.

Parimaks juhendajaks saab juhendaja, kelle juhendatavate pilte jõuab lõppvõistlusele kõige rohkem.

Võistlusest ei või osa võtta EENeti, Eesti Metsaseltsi ega RMK töötajad, nende perekonnaliikmed ega žürii liikmed.

Комментариев нет:

Отправить комментарий